Tegenwoordig wordt alles online geregeld en bijgehouden. Zo ook voor onze voertuigen, zoals voor auto’s. Onze telefoon weet al waar we onze auto hebben geparkeerd en kan ons de weg weer terugwijzen naar onze geparkeerde auto. Zonder ook maar één aanpassing te hebben gedaan weet onze telefoon dus al waar onze auto is. Deze informatie wordt dus al zonder een enkele handelingen opgeslagen en verwerkt. Zo kan niemand meer zijn auto kwijt zijn. Iedereen kan zijn auto hierdoor eenvoudig terugvinden en daarbij ook de weg naar de auto toe. Niet alleen voor bestuurders is dit een handige functie ook voor wagenparkbeheerders kan dit soort informatie handig zijn.

Voertuigvolgsysteem

Zo kan er een auto volgsysteem worden aangeschaft als wagenparkbeheerder. Dit stelt de wagenparkbeheerder in staat de exacte locatie van alle voertuigen in het wagenpark te bepalen. In het geval van een incident kunnen ze hulp sturen en zo snel mogelijk de dienstverlening hervatten om vertraging voor klanten zo veel mogelijk te beperken. Een volgsysteem maakt gebruik van een vorm van plaatsbepaling en geeft de locatie van een voertuig door aan de volger. Dit kan per sms of via een website, periodiek of steeds op afzonderlijk verzoek van de volger. Vaak is de gps het systeem dat de plaats bepaald. Met behulp van deze gegevens kan de wagenparkbeheerder een goed overzicht krijgen in de dagelijkse activiteiten van zijn of haar wagenpark. Hiermee kunnen kosten worden verlaagd, de productiviteit kan worden verhoogd en het voertuigonderhoud kan hierdoor goed worden bijgehouden.

De verschillende functies van het volgsysteem

Er zijn een groot aantal functies die het volgsysteem kan bijhouden. Aan de hand van deze data kan er veel inzicht worden verkregen in het wagenpark. Zo kan data worden opgeslagen tot twee jaar lang en op basis hiervan kunnen er trends worden ontdekt, een trendanalyse. Met behulp van deze analyse kunnen er betrouwbare voorspellingen worden gedaan voor de toekomst. Ook kan er eenvoudig inzicht worden verkregen in een gebeurtenis in het verleden, bijvoorbeeld bij een ongeluk of een schadeclaim. Daarnaast kan de urenregistratie worden bijgehouden om legale rijtijden te beheren en de nauwkeurigheid van de reisplanning te verbeteren. Verder kunnen er ook instellingen worden verbeterd, zoals de routehistorie of asset tracking. Hierdoor wordt het monitor apparatuur en assets zo ingesteld om de beveiliging, het gebruik en de uptime te verbeteren. Zo worden vaak afgelegde routes eenvoudig teruggevonden en kunnen dezelfde gereden routes met elkaar worden vergeleken. Ook kan iedere chauffeur zijn eigen driver ID krijgen. Zo kunt u voor elke werknemer de ritten bijhouden en krijgt u een goed inzicht in het rijgedrag van de chauffeur. Dit zijn nog lang niet alle functies die er beschikbaar zijn voor het volgsysteem. U kunt de functies die u belangrijk vindt kiezen en aanschaffen bij uw autovolgsysteem zodat u een volgsysteem heeft naar uw eigen voorwaardes.